Seniorit liikkeelle!

Kaakon kaksikon kunnat ovat ilmoittautuneet mukaan Ikäinstituutin koordinoimaan kärkihankkeeseen Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi. Tavoitteena on ottaa pysyvään käyttöön ikäihmisten (75+) terveysliikunnan hyviä käytäntöjä eri toimijoiden yhteistyöllä. Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -työ kohdennetaan kotona asuviin iäkkäisiin, jotka eivät vielä ole hoivapalvelujen piirissä. Kaakon kaksikossa halutaan kehittää vahvasti ikääntyvien toimintakykyä ylläpitävää toimintaa ja tukea näin itsenäistä kotona asumista. Ikääntyessä on erityisen tärkeää ylläpitää jalkojen voimaa ja tasapainoa. Siksi säännöllinen lihasvoima- ja tasapainoharjoittelu olisi hyvä olla osa jokaisen viikottaista arkea.

Ikääntyvien liikuntaneuvonta on osa kärkihankkeen toimintaa. Liikuntaneuvonnasta voit saada henkilökohtaista ohjausta ja vinkkejä omaan liikkumiseesi. Liikuntaneuvojan kanssa voit yhdessä pohtia, mikä on juuri sinun liikunta- ja toimintakykyäsi kehittävää liikuntaa, joko kotona tai ohjatussa ryhmässä. Toiminta on alkamassa ja se on tarkoitettu kaikille ikääntyville. Lisätietoja tulevasta toiminnasta saat seuraamalla kaakonkaksikkoliikkuu.fi -sivustoa, Kaakon kaksikon liikuntatoimen facebook - sivuja, paikallislehteä ja ilmoitustauluja. Lähde rohkeasti mukaan ja ota yhteyttä.

          

     

Perhe- ja luontoliikuntaa kehitetään Kaakon kaksikossa POLKU - hankkeella

Perheliikunnalla tarkoitetaan yhdessä tapahtuvaa toimintaa, jossa lapset liikuttavat yhtä lailla aikuisia kuin aikuiset lapsia. Perheliikunnan käsite on laaja. Kaikki ovat tervetulleita liikkumaan, myös yhden ihmisen perheet tai kummit, mummit ja naapurit. Ikärajoja ei tunneta ja toimintamuodot voivat olla mitä mielikuvituksellisempia. Liikkuminen voi olla isompaa tai aivan pientä.

Perheliikuntaa ja luontoliikuntaa kehitetään Kaakon kaksikossa Polku -hankkeella, jota rahoittavat Kaakon kaksikon kunnat sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Tavoitteena on innostaa perheitä liikkumaan yhdessä yli sukupolvirajojen ja huomaamaan jo olemassa olevat luontoympäristöt mainioina kuntoilupaikkoina. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää päivähoidon ja varhaiskasvatuksen liikkumisympäristöjä ja avata päiväkotien pihat kaikkien käyttöön. Näin tuetaan myös lasten liikuntasuosituksen täyttymistä, joka on vähintään kolme tunti liikuntaa päivässä. Toimia matalan kynnyksen liikunnan edistämiseksi toteutetaan kuntien normaalin liikuntatoiminnan puitteissa ja Unelmien liikuntavuoden merkeissä. Tärkeänä perusteena toiminnalle on yleisesti väestön terveyden edistäminen, tasa-arvon lisääminen ja terveyserojen vähentäminen liikunnallisen toiminnan avulla.

Luonnossa liikkuminen on kaikkien ulottuvilla ja luonto antaa puitteet helpolle, matalan kynnyksen liikkumiselle. Oman kodin lähiympäristö on mitä parhain ja helpoin luontoympäristö. Liikkuminen voi olla yhdessä samoilua, mäenlaskua, kivillä hyppelyä tai mummon kanssa mustikoiden poimintaa. Se voi olla myös esimerkiksi frisbeegolfailua tai geokätköilyä. Myös omia tapoja tai lajeja liikkua voi keksiä. Luonnosta löytyy liikkumiseen sopivia paikkoja ilman mitään rakentamista. Luonnossa koko perhe voi helposti yhdessä viettää aikaa ja kuntoa hoidetaan huomaamatta.

Polku -hankkeessa toimintatapoja kehitetään yhteistyössä yhdistysten ja Suomen Ladun kanssa. Kaakon Latu ry on vahvasti mukana toiminnassa yhteistyökumppanina. Myös muut yhdistykset ja seurat ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Hankkeen avulla on tavoitteena kehittää uusia luontoliikuntapaikkoja ja luoda toimintaa sekä rohkaista ihmisiä kokeilemaan. Kaakon kaksikon liikuntatoimi järjestää hankkeeseen liittyvää toimintaa pitkin vuotta yhteistyössä yhdistysten kanssa. Kevään aikana on tarjottu perheille liikuntaa muun muassa Arktikapäivillä, Salpamuseolla ja Klamilan frisbeegolfradalla. Lisää tietoa tulevasta toiminnasta löytyy jatkossa Kaakon kaksikon liikuntatoimen palvelusivuilta www.kaakonkaksikkoliikkuu.fi. Liikuntatoimi toivottaa ihan kaikki mukaan perheliikunnan pariin. Koetaan liikkumisen hyvää oloa yhdessä ja samalla hyödytään luonnon terveysvaikutuksista.