Liikuntaa.fi - palvelu antaa kuntalaisille tietoa terveyden edistämisen toimista ja suunnitelmista Kaakon kaksikossa sekä
muissa Kymenlaakson kunnissa. Liikuntaa.fi -sivuston avulla seurataan Kymenlaakson terveysliikuntastrategiaan kirjattujen toimenpiteiden toteutumista. 

Kymenlaakson terveysliikuntastrategia on tehty vuosille 2014 -2020. Strategin tarkoituksena on esittää tavoitteet terveyslikunnan kehittämiseksi Kymenlaaksossa. Tarkoituksena on luoda kymenlaaksolaisille parhaat mahdolliset edellytykset liikkua terveytensä kannalta riittävästi.
Strategiatyön pohjana on Kuntaliiton kunnille osoittamat suositukset liikunnan edistämiseksi kunnissa. Niissä on esitettynä Valtioneuvoston periaatepäätökseen liikunnan edistämisen linjoista pohjautuva liikuntapolitiikan visio:
Suomessa kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus toteuttaa liikunnallista elämäntapaa ja kokea yhteisöllisyyttä liikunnan avulla. Liikunta ymmärretään olennaiseksi osaksi yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointia. Liikunnan edellytykset turvataan kansalaisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan kestävillä valinnoilla.