Liikuntaa.fi - palvelu antaa kuntalaisille tietoa terveyden edistämisen toimista ja suunnitelmista Kaakon kaksikossa sekä
muissa Kymenlaakson kunnissa. Liikuntaa.fi -sivuston avulla seurataan Kymenlaakson terveysliikuntastrategiaan kirjattujen toimenpiteiden toteutumista.

Kaakon kaksikon päivitetty terveysliikuntastrategia 2021-2025.  
Huom. Kun haluat lukea tarkemmin toimenpiteistä, joita asian edistämiseksi on omassa kunnassa tehty, rastita taulukosta kohta "Huomioitavia asioita" ja "Toimenpiteen tilanne".

Kymenlaakson terveysliikuntastrategia 2014-2020 on päivitetty. Kymenlaakson terveysliikuntastrategia 2021-2025 on edelleen tarkoitus esittää tavoitteita kymenlaaksolaisen terveysliikunnan kehittämiseksi. Tarkoituksena on luoda kymenlaaksolaisille parhaat mahdolliset edellytykset liikkua terveytensä kannalta riittävästi. Lisäksi päivitetyssä startegiassa huomioidaan eritoten luontoliikunta terveysliikunnan yhtenä kulmakivenä. 


Strategiatyön pohjana on Kuntaliiton kunnille osoittamat suositukset liikunnan edistämiseksi kunnissa. Niissä on esitettynä Valtioneuvoston periaatepäätökseen liikunnan edistämisen linjoista pohjautuva liikuntapolitiikan visio:
Suomessa kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus toteuttaa liikunnallista elämäntapaa ja kokea yhteisöllisyyttä liikunnan avulla. Liikunta ymmärretään olennaiseksi osaksi yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointia. Liikunnan edellytykset turvataan kansalaisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan kestävillä valinnoilla.