Kaakon kaksikon yhteinen seurafoorumi toteutetaan vuosittain tammikuussa urheilijoiden ja muiden liikunnan toimijoiden palkitsemistilaisuuden yhteydessä.

Tilaisuudessa käydään läpi seurakentän ja kunnan liikuntatoimen yhteistyön ajankohtaisia asioita sekä kuullaan yhdistysten ajatuksia liikuntatoiminnan kehittämisestä. Tilaisuus toimii myös oivallisena tiedotuksen välineenä esim. avustuskäytänteistä tai muista seuroja koskettavista toimista kunnissamme.

Vuoden 2024 seurafoorumin muistio