"UNELMAT LIIKKEELLE" ON YHTEINEN TAPA TOIMIA

Mietitään, ideoidaan, innostutaan ja kokeillaan!
Unelmat liikkeelle on valtakunnallisesti levittäytyvä tapa toimia, joka innostaa, osallistaa, verkottaa ja rohkaisee kokeilemaan. Tavoitteena on uudella tavalla lisätä liikettä, iloa ja hyvinvointia suomalaisille - saada unelmat liikkeelle. Toimintaa juurrutetaan Liikkumisen unelmavuonna 2017 eri paikkakunnilla ympäri Suomea, ja sitä tehdään yhdessä.
Mikä on sinun liikkumisen unelma?

Unelmat saadaan liikkeelle, kun ihmiset itse ovat mukana ideoimassa ja innostumassa. Yhdessä voimme rohkaista toisiamme miettimään, miten haluaisimme ja voisimme lisätä liikuntaa ja sitä kautta hyvinvointiamme. Nyt ideoidaan ja kokeillaan heti keveästi, miten kukin voi lisätä liikuntaa omassa lähiympäristössään!

Kokeilut ovat jo käynnissä, toiminta laajenee ja kokemukset kasvavat! 
Tehdään se yhdessä!

Kokeilukulttuuri liikkumisen edistämiseksi kasvaa kohisten. Kutsutaan kaikki kaupungit ja kunnat vuonna 2017 mukaan Liikkumisen unelmavuoteen uudenlaisella toimintakulttuurilla, jossa eri-ikäiset ja eri tavoin liikkuvat ihmiset osallistuvat ideoimaan, innostumaan ja kokeilemaan!

Toteutusta tuetaan jatkuvasti kasvavalla toimijoiden verkostolla ympäri Suomea. Paikallinen toiminta vahvistuu uusilla yhteistyön muodoilla, kun mukaan kutsutaan kuntia, urheilu- ja liikuntaseuroja, varhaiskasvatuksen toimijoita, kouluja, työyhteisöjä ja yhdistyksiä eri hallinnonalueilta ideoimaan ja jakamaan osaamista.

Miten mukaan?

Tutustu Unelmat liikkeelle -konseptiin ja inspiroidu kokeilemaan!
Unelmat liikkeelle -video
Ideakirja (Mikkelin kokeiluista 2014)
Taustat
Miten mukaan?

Paikkakunnan yhteystiedot:

Valtakunnallinen
Unelmat liikkeelle -
koordinointi:
VALO
 • Jukka Pekkala
  asiantuntija / Unelmat liikkeelle
  puh. 040 562 1989
  jukka.pekkala(at)valo.fi

 • Pekka Nikulainen
  Lisää liikettä -tiimin johtaja
  puh. 0400 387 326
  pekka.nikulainen(at)valo.fi  

 • Anna Iso-Ahola
  vastaava tuottaja, viestintä / Unelmat liikkeelle - Suomi 100
  puh. 0400 269294
  anna.iso-ahola(at)valo.fi
Tutustu valtakunnallisiin sivuihin

Uuden Olympiakomitean koordinoima Liikkumisen unelmavuosi 2017 ja Unelmat liikkeelle -toimintatapa on osa Suomen satavuotisjuhlavuoden Suomi 100 -ohjelmaa.